OUR WORKS

SELAVIA KEY VISUAL CONCEPT

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DỰ ÁN SELAVIA

Một thương hiệu tuyệt vời được khơi nguồn từ niềm tin, tính cách, sứ mệnh, lời hứa và những giá trị của người dẫn đầu thương hiệu. Qua đó, dần hình thành nên văn hóa doanh nghiệp, giàu bản sắc và chân thực, khơi gợi được những giá trị thương hiệu muốn hướng tới.

Detail

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

THIẾT KẾ BROCHURE DỰ ÁN SELAVIA

Thông qua Brand Strategy, Key Visual Concept được khắc họa rõ nét hơn. Cùng với Content branding – hình thức quảng bá thương hiệu bằng cách tạo ra và truyền tải những nội dung tương thích với tầm nhìn, chiến lược thương hiệu, trong đó rất quan trọng là chiến lược định vị thương hiệu.

Detail

THIẾT KẾ BROCHURE DỰ ÁN SELAVIA

THIẾT KẾ PHÒNG BÁN HÀNG SELAVIA

THIẾT KẾ PHÒNG BÁN HÀNG DỰ ÁN

Ngày càng có nhiều thương hiệu tin rằng, tư duy thiết kế thương hiệu là chìa khóa thành công. Hãy để chúng tôi giúp bạn tạo ra sự khác biệt và khơi gợi lòng yêu mến thương hiệu.

Detail

THIẾT KẾ PHÒNG BÁN HÀNG DỰ ÁN

RENDERING DỰ ÁN SELAVIA

Một thương hiệu tuyệt vời được khơi nguồn từ niềm tin, tính cách, sứ mệnh, lời hứa và những giá trị của người dẫn đầu thương hiệu. Qua đó, dần hình thành nên văn hóa doanh nghiệp, giàu bản sắc và chân thực, khơi gợi được những giá trị thương hiệu muốn hướng tới.

Detail

RENDERING DỰ ÁN SELAVIA

CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU SELAVIA - TTC PHÚ QUỐC

THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU DỰ ÁN SELAVIA

Thông qua Brand Strategy, Key Visual Concept được khắc họa rõ nét hơn.
Cùng với Content branding – hình thức quảng bá thương hiệu bằng cách tạo ra và truyền tải những nội dung tương thích với tầm nhìn, chiến lược thương hiệu, trong đó rất quan trọng là chiến lược định vị thương hiệu.

Detail

THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU DỰ ÁN SELAVIA

THIẾT KẾ KEY VISUAL DỰ ÁN SELAVIA

Ngày càng có nhiều thương hiệu tin rằng, tư duy thiết kế thương hiệu là chìa khóa thành công. Hãy để chúng tôi giúp bạn tạo ra sự khác biệt và khơi gợi lòng yêu mến thương hiệu 

Detail

THIẾT KẾ KEY VISUAL DỰ ÁN SELAVIA

CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ BM WINDOWS

Khi bạn đang đi thì người khác đang chạy. Khi bạn đang mơ thì người khác đang nổ lực. Hãy làm cho mỗi ngày chúng ta sống trên đời này không còn đơn thuần là một ngày ta đang già đi, mà là một ngày ta đang trưởng thành hơn.

Detail

CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ BM WINDOWS

THIẾT KẾ NỘI SAN BM WINDOWS

Niềm tự hào xem lẫn cảm giác vui sướng khi mà cách đây chỉ hơn một năm về trước, ngay tại nơi thị trường xem chúng ta là “đội khách” thì BM Windows đã nhanh chóng ghi bàn ấn tượng.

Detail

THIẾT KẾ NỘI SAN BM WINDOWS

THIẾT KẾ PROFILE BM WINDOWS

Taking the philosophy of ‘ Our innovation otivates Us forwards” as a guideline for all activities, BM WINDOWS always aims to create added values for domestic and international investors, main contractor by innovative designs, high-quality products and effective construction methods at competitive prices

Detail

THIẾT KẾ PROFILE BM WINDOWS

THIẾT KẾ CATALOUGE BM WINDOWS

Niềm tự hào xem lẫn cảm giác vui sướng khi mà cách đây chỉ hơn một năm về trước, ngay tại nơi thị trường xem chúng ta là “đội khách” thì BM Windows đã nhanh chóng ghi bàn ấn tượng.

Detail

THIẾT KẾ CATALOUGE BM WINDOWS

SÁNG TÁC LOGO BM WINDOWS

Để tìm kiếm những ý tưởng logo, công ty chính thức phát động cuộc thi sáng tác logo mới. Ban tổ chức hy vọng nhận được nhiều ý tưởng đột phá đến từ các cá nhân, tập thể của BM WINDOWS

Detail

SÁNG TÁC LOGO BM WINDOWS

THIẾT KẾ BROCHURE BM WINDOWS

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Detail

THIẾT KẾ BROCHURE BM WINDOWS

KEY VISUAL BM WINDOWS

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Detail

KEY VISUAL BM WINDOWS

THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU BM WINDOWS

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Detail

THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU BM WINDOWS

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ 

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Detail

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

THIẾT KẾ CATALOUGE IWS 2021

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Detail

THIẾT KẾ CATALOUGE IWS

THIẾT KẾ CATALOUGE IWS 2020

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Detail

THIẾT KẾ CATALOUGE IWS

SỰ KIỆN TRIỂN LÃM QUỐC TẾ IWS

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Detail

SỰ KIỆN TRIỂN LÃM QUỐC TẾ IWS

CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU WOWHOMES

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Detail

CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU WOWHOMES

THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU WOWHOMES

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Detail

THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU WOWHOMES

TEAM BUILDING WOWHOMES

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Detail

TEAM BUILDING WOWHOMES

THIẾT KẾ PROFILE WOWHOMES

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Detail

THIẾT KẾ PROFILE WOWHOMES

THIẾT KẾ SALEKIT WOWHOMES

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Detail

THIẾT KẾ SALEKIT WOWHOMES

THIẾT KẾ SALEKIT F.I.P

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Detail

THIẾT KẾ SALEKIT F.I.P

VIRAL CLIP TEAM BUILDING

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Detail

VIRAL CLIP TEAM BUILDING

THIẾT KẾ SALEKIT BĐS CÔNG NGHIỆP

Chúng tôi sáng tạo và nâng tầm hình ảnh thương hiệu của bạn thông qua những tư duy thiết kế. Sản phẩm thiết kế sáng tạo của chúng tôi được phát triển bởi ekip thực thi có tư duy chuyên sâu.

Detail

THIẾT KẾ LEAFLET BĐS CÔNG NGHIỆP

LEAFLET MÁY NƯỚC NÓNG FRISCH

Chúng tôi sáng tạo và nâng tầm hình ảnh thương hiệu của bạn thông qua những tư duy thiết kế. Sản phẩm thiết kế sáng tạo của chúng tôi được phát triển bởi ekip thực thi có tư duy chuyên sâu…

Detail

LEAFLET MÁY NƯỚC NÓNG FRISCH

Tư vấn chiến lược thương hiệu nha khoa - Home 9
WOW HOME - tư vấn thương hiệu
Chiến lược định vị thương hiệu - Home 10
Tư vấn chiến lược - home 9
Tư vấn chiến lược thương hiệu - Home 13
Chiến lược định vị thương hiệu - Home 10
Tư vấn chiến lược thương hiệu nha khoa - Home 9
Tư vấn chiến lược - logo BM Forms
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...