TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING TỔNG THỂ – ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING TỔNG THỂ

Ẩn sâu trong quá trình xây dựng chiến lược marketing tổng thể là một chiến lược định vị thương hiệu/ tái định vị thương hiệu. Nhưng điều quan trọng nhất là doanh nghiệp bạn được gắn những giá trị gì để thương hiệu được bật lên và được ghi nhớ sâu đậm trong tâm trí khách hàng.

NHỮNG NGƯỜI GIÚP THƯƠNG HIỆU BẠN VIẾT NÊN CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Một chiến lược phát triển kinh doanh toàn diện, không chỉ gắn liền trên môi trường online, offline mà còn phải để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí khách hàng. Vì vậy, việc định hướng phát triển sản phẩm toàn diện, cho đến gắn thêm các giá trị vào sản phẩm để tạo lợi thế cạnh tranh, tạo sự khác biệt cần có một tư duy logic. Sự tư duy logic của một chiến lược marketing thành công sẽ bắt đầu từ việc xây dựng định vị hoặc tái định vị thương hiệu để làm nền tảng xây dựng các yếu tố lợi thế cạnh tranh.

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của M.O.C Agency là tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Do đó, M.O.C Agency định hình việc xây dựng chiến lược marketing tổng thể cho thương hiệu bạn thông qua một số giai đoạn chính như sau:

KHẢO SÁT & NGHIÊN CỨU VỀ NGÀNH HÀNG, MÔ HÌNH KINH DOANH

Các số liệu về khảo sát nghiên cứu thị trường là những chỉ số vô cùng quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng một chiến lược marketing tổng thể. Chúng tôi sẽ dựa vào những chỉ số được phân tích về thị phần, phân tích và add value vào sản phẩm để nâng cao lợi thế cạnh tranh, sức khoẻ thương hiệu, tâm lý khách hàng, hành vi mua hàng, quyết định mua hàng, xu hướng xã hội, những quyết định hành vi mua hàng … Hàng loạt những chỉ số phân tích, đo lường và thống kê sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ vị thế thương hiệu của bạn đang ở vị trí nào và cũng để định hình rõ ràng phong cách để phát triển thương hiệu

Vì sao môi trường kinh doanh ngày nay phải cần phải nghiên cứu thêm về mô hình kinh doanh. Chính bởi những phát triển về mạng xã hội, tính tiện lợi cho khách hàng, hành vi mua hàng của GenZ, hay những quyết định mua hàng… buộc các doanh nghiệp phải nâng cấp mô hình kinh doanh từ truyền thống sang thương mại điện tử hoặc từ truyền thống và cả thương mại điện tử. Tuy nhiên người làm marketing cũng cần xác định rõ tỷ trọng doanh thu từ kênh như nào để có sự tập trung về nguồn lực và tài lực.

TIẾP THEO LÀ XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Chiến lược marketing tổng thể phải song hành với chiến lược phát triển thương hiệu và có truyền thông nhất quán về thông điệp, concept, key selling point… Điều đó có ý nghĩa là bạn cần phải xác định được Brand identity sứ mệnh của thương hiệu, Brand Story là gì, cá tính thương hiệu cứng hay mềm yếu cùng những lời hứa thương hiệu mạnh mẽ nhất quán liên quan đến chất lượng sản phẩm cũng như quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng

Brand Strategy là bước tiếp theo để bạn chọn hướng đi sẽ là người thách thức thị trường hay là người đi theo thị trường ngách. Theo đó là định vị thương hiệu thông qua các mini campaign nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh. Tại thời điểm này bạn cũng cần phải có hướng đi cho chắc chắn chiến lược phát triển sản phẩm nhằm nêu cao yếu tố lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm. Bạn chọn 7P làm lợi thế cạnh tranh hay 4C, 7P … tất cả các hướng đi phải hoạch định rõ ràng và xuyên suốt

VÀ CUỐI CÙNG TRIỂN KHAI THỰC THI

Một chiến lược marketing tổng thể được đánh giá hiệu quả và thành công khi bạn kiểm soát được toàn bộ quá trình triển khai thực thi của cả ekip, càng cụ thể càng chi tiết về những con số đo lường cụ thể rõ ràng sẽ giúp bạn kịp thời điều chính hướng đi cho phù hợp với thực tế. Ngoài ra, truyền thông nội bộ đóng góp một phần quan trọng không kém khi xây dựng một chiến lược marketing tổng thể.

Chúng tôi thường chia nhỏ mục tiêu theo mỗi giai đoạn, trung bình khoảng 4 giai đoạn/ năm, và kết quả của mỗi giai đoạn chính là câu chuyện thành công của mỗi doanh nghiệp

Khi làm việc với M.O.C Agency bạn sẽ gặp một đội ngũ nhân viên tràn đầy cảm hứng, chuyên nghiệp và tận tâm. Những con người này đến từ khắp các vùng miền khác nhau, nhưng họ cùng có chung một sứ mệnh đó là viết nên câu chuyện thành công cho thương hiệu của bạn

 

M.O.C Agency