HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Sở hữu một vị trí vững chắc trên thị trường là thách thức lớn đối với hầu hết các doanh nghiệp, bạn cần xác định được chiến lược kinh doanh song song với chiến lược phát triển thương hiệu, và thiết lập được các chuỗi giá trị cho thương hiệu.

Hãy trở thành vị trí dẫn đầu trong phân khúc của mình bằng cách xác định được chiến lược định vị cạnh tranh – nền tảng của toàn bộ doanh nghiệp. 

Hoạt động kinh doanh gắn liền với tư duy quản trị chiến lược. Đây là yếu tố đầu tiên để giải quyết trước khi chiến lược tiếp thị được bắt đầu. Khái niệm này có vẽ đơn giản, nhưng con đường để đạt được kết quả kinh doanh như kỳ vọng đòi hỏi tư duy quản trị chuyên nghiệp hơn kết hợp với một lộ trình phát triển toàn diện.

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH  ?

Bằng cách hiểu rõ về thị trường của bạn, nổi trăn trở của khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh của bạn cung cấp giải pháp tốt như thế nào? Bạn thực sự cung cấp giá trị gì cho khách hàng ngoài sản phẩm hiện hữu? Những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp bạn là gi ? Làm thế nào để xác định những lợi thế cạnh tranh đặc biệt ? … Một tầm nhìn vĩ mô, một định hướng chặt chẽ, một quyết định chính xác sẽ là những thông tin rất quan trọng, bởi cả doanh nghiệp của bạn sẽ phân bổ một lượng lớn tài nguyên (con người, thời gian, chi phí) đáng kể trong quá trình vận hành

Việc định hướng chiến lược kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển sản phẩm toàn diện, cho đến tạo thêm giá trị cho sản phẩm để nâng cao lợi thế cạnh tranh, có sự khác biệt hoá… cần có một tư duy logic. Sự tư duy logic của một chiến lược thành công sẽ bắt đầu từ việc xây dựng định vị thương hiệu làm nền tảng xây dựng các yếu tố lợi thế cạnh tranh.

GIẢI PHÁP HOẠCH ĐỊNH  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA M.O.C AGNECY BAO GỒM  ?

  PHÂN TÍCH   NGÀNH HÀNG

Chúng tôi dựa vào những chỉ số phân tích, thống kê để xác định vị thế thương hiệu của bạn trên thị trường, tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm, qua đó định hình được hướng đi cho thương hiệu

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Mục tiêu tăng trưởng, mục tiêu lợi nhuận, phân tích sản phẩm, phân tích thị trường mục tiêu phân tích khách hàng, hành vi khách hàng mục tiêu của bạn, xác định & phân bổ tỷ trọng kênh phân phối phù hợp với mục tiêu doanh thu …

BRAND IDENTITY  

Chúng tôi giúp bạn định hình Brand Identity thông qua sứ mệnh của thương hiệu, Brand Story, cá tính thương hiệu, lời hứa thương hiệu và truyền thông nhất quán ngay cả trong chất lượng sản phẩm, quy trình bán hàng, chăm sóc sau bán hàng ..

BRAND STRATEGY

Hoạch định hướng đi chiến lược thương hiệu, phân tích phát triển sản phẩm, nâng cao cao lợi thế cạnh tranh. M.O.C Agency giúp bạn chọn 7P làm lợi thế cạnh tranh hay 4C … tất cả các hướng đi phải hoạch định rõ ràng và xuyên suốt

CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

Thông điệp truyền thông mạnh mẽ sẽ giúp thương hiệu của bạn nâng cao vị thế thương hiệu. Các chuyên gia tiếp thị của chúng tôi sẽ tối ưu hóa chiến dịch của bạn để thúc đẩy các khách hàng tiềm năng hành động

  TRIỂN KHAI & THỰC THI

Chiến lược được đánh giá hiệu quả và thành công khi bạn kiểm soát được toàn bộ quá trình triển khai thực thi, M.O.C Agency tạo các chiến dịch hiệu quả bằng cách sử dụng các công cụ và nền tảng phù hợp nhất cho thương hiệu của bạn

 

NHỮNG GIÁ TRỊ VÀNG DOANH NGHIỆP CHỌN M.O.C AGENCY ĐỒNG HÀNH