BRANDING

Định hướng phát triển thương hiệu, chiến lược định vị, tái định vị thương hiệu, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu … Branding sẽ bao gồm BRAND IDENTITY & BRAND STRATEGY tất cả là nền tảng tạo nên sự khẳng định vị thế của một thương hiệu. 

Chúng tôi tin rằng, trong mỗi thương hiệu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, và nhiệm vụ của chúng tôi là sẽ tìm ra điều độc đáo thật sự ẩn chứa bên trong thương hiệu của bạn

Thương hiệu của doanh nghiệp không chỉ gắn liền trên môi trường internet mà còn phải để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí khách hàng. M.O.C Agency chúng tôi tự hào là một trong những Agency góp phần xây dựng nên nhiều thương hiệu lớn trong những năm gần đây.

M.O.C Agency tư vấn chiến lược Thương hiệu được xây dựng dựa trên các nghiên cứu thị trường và các mô hình phân tích chuyên nghiệp. Tạo ra sự khác biệt mang tính chiến lược với các thương hiệu đối thủ thông qua quy trình Định vị Thương hiệu chuyên nghiệp.

Tại M.O.C Agency, chúng tôi định hình việc xây dựng thương hiệu thông qua 4 giai đoạn chính như sau:

1. Nghiên cứu hiện trạng & Xác lập tiêu chí           

Giúp xác định hiện trạng thương hiệu của doanh nghiệp, đặt ra đích đến của quá trình xây dựng thương hiệu.

2. Sáng tạo thương hiệu     

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ và nhất quán với các tiêu chí đã được xác định trong giai đoạn trên.

3. Giải pháp truyền thông thương hiệu

Giới thiệu bản sắc thương hiệu đến nhóm khách hàng mục tiêu

4. Đồng hành cùng thương hiệu

Xây dựng câu chuyện thương hiệu từ đó giúp doanh nghiệp quản trị thương hiệu một cách nhất quán và hiệu quả.

Tìm hiểu thêm về