PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG

Phát triển thương hiệu bền vững là mục tiêu cuối cùng của mỗi thương hiệu dù là doanh nghiệp, chính phủ, tư nhân hay một cá thể nào khác; vì trở thành một thương hiệu có ý nghĩa và là phần rất quan trọng trong xã hội và người tiêu dùng. Thương hiệu tạo ra mối quan hệ tốt với người tiêu dùng để trở thành những người bạn của họ và là một phần của xã hội, là điều quan trọng nhất hướng đến sự bền vững. Hiện nay nhiều thương hiệu thành công, thường thêm 2 chữ “bền vững” vào kế hoạch và mục tiêu kinh doanh của họ như một phần của sứ mệnh thương hiệu. Vậy làm thế nào để tạo được tính bền vững cho thương hiệu?

THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG

Ví dụ, một doanh nghiệp sản xuất và phân phối nhựa có thể đầu tư lớn để giúp xã hội thực hiện chiến dịch CSR, tuy nhiên nếu thương hiệu không quan tâm đến việc phân hủy của nhựa với môi trường sống của nhân loại, điều đó sẽ ngăn cản thương hiệu tiến đến bền vững. Vì khi, không đem đến môi trường sống lành mạnh cho con người, doanh nghiệp cũng không được ủng hộ và không thể hoạt động.

Sau đây là một số bước giúp phát triển thương hiệu bền vững:

1.Gắn kết mọi người vì cuộc sống tốt đẹp

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người tiêu dùng, nhân viên, nhà cung ứng, đại lý… là một trong những yếu tố đưa thương hiệu đến sự bền vững. Toàn bộ cơ chế này sẽ được kết nối với nhau bởi những giá trị sẻ chia. Nếu các bên liên quan được thương hiệu chăm sóc tốt cho đến khi sự cộng tác dựa trên những giá trị sẻ chia, họ sẽ cống hiến và phát triển theo chiều hướng tích cực. Vì vậy, các chiến lược thương hiệu có mục tiêu bền vững phải có những chiến thuật tốt để có mối quan hệ tốt đẹp với những bên liên quan. Thương hiệu cần cải thiện cuộc sống của họ bằng khả năng của mình chứ không chỉ tham gia vì lợi ích.

2.Cùng giải quyết những vấn đề của xã hội

Mỗi người đều có trách nhiệm với xã hội theo cách của họ, thương hiệu cũng vậy. Để đạt được sự bền vững, tất cả đều phải hợp tác với nhau. Điều này không chỉ vì lợi ích của người tiêu dùng hay thương hiệu mà cho xã hội bền vững của chúng ta. Từ việc tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường cho đến việc tạo công việc làm cho người dân là một trong những đóng góp tốt đẹp của thương hiệu. Mục tiêu của thương hiệu là làm thế nào để tận dụng và duy trì sự cân bằng, cũng như cải thiện về mọi mặt.

3.Lợi nhuận

Thương hiệu bền vững là thương hiệu có được lợi nhuận từ việc kinh doanh, nếu như không có chút lợi nhuận nào thương hiệu đó cũng không thể tồn tại được. Tạo ra giá trị cho thương hiệu bằng cách đưa ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng liên quan đến con người và xã hội. Người tiêu dùng có thể trả giá cao hơn nếu họ thấy thương hiệu chia sẻ cùng giá trị với họ. Tóm lại, tạo ra giá trị sẻ chia là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo được thương hiệu tạo lợi nhuận từ tồn tại đến bền vững nhất.

Từ một thương hiệu nổi tiếng đến một thương hiệu tuyệt vời và bền vững là thử thách khó nhằn cho các nhà tiếp thị, thương hiệu. Nếu thương hiệu không hòa hợp với người tiêu dùng và cùng chung tay chăm sóc cho xã hội thì lợi nhuận cũng chỉ là vô nghĩa.

M.O.C I Business Strategy & Brand Strategy

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.