PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 

Thị trường của bạn đủ lớn để đưa doanh nghiệp phát triển bền vững chưa?

Phân tích thị trường chính là giải pháp đúng lúc và kịp thời, giúp doanh nghiệp đánh giá toàn diện về định lượng và định tính trong thị trường hiện tại. Nhận định đúng tổng quan về ngành, quy mô thị trường cả về khối lượng và giá trị, phân khúc khách hàng, mô hình mua khác nhau, sự cạnh tranh, môi trường kinh tế, các rào cản gia nhập thị trường, và những quy định chính sách liên quan đến ngành.

Hiểu thị trường, hiểu khách hàng, là chìa khóa thành công cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Nếu bạn không hiểu rõ thị trường, khách hàng, Brand sẽ gặp khó khăn khi phát triển sản phẩm cốt lõi phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Hơn nữa, doanh nghiệp sẽ khó có được lộ trình phát triển bền vững.

Những quyết định chính xác là thông tin quan trọng, giúp doanh nghiệp có lợi thế hơn khi phát triển sản phẩm, hoạch định chiến lược phát triển phù hợp. Với đội ngũ nhiều kinh nghiệm tư vấn cùng các nền tảng phân tích thị trường vững mạnh. Chúng tôi tự tin là một trong các nhà tư vấn thấu hiểu nhất về thị trường và con người Việt Nam.

  1. Tổng quan về ngành
  2. Quy mô thị trường
  3. Định vị thị trường mục tiêu
  4. Khách hàng mục tiêu: nhân khẩu học, vị trí, tâm lý mua hàng, hành vi mua hàng, xu hướng
  5. Môi trường cạnh tranh: cạnh tranh trực tiếp, cạnh tranh gián tiếp, sản phẩm/dịch vụ bạn khác biệt như thế nào ?
  6. Những rào cản và sự thâm nhập thị trường
  7. Những quy định, chính sách tác động đến nền kinh tế
  8. Định giá và dự báo

Thị trường của bạn đủ lớn để đưa doanh nghiệp phát triển bền vững chưa? Phân tích thị trường chính là giải pháp đúng lúc và kịp thời cho mỗi doanh nghiệp. Hãy liên hệ với M.O.C Agency để có được nhận định, đánh giá toàn diện về định lượng và định tính của thị trường.

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Giải pháp dánh giá toàn diện về định lượng và định tính của thị trường 

phân tích thị trường

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH

phân tích quy mô thị trường

QUY MÔ THỊ TRƯỜNG

ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

phân tích tăng trưởng thị trường

MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH

RÀO CẢN & THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG

CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG NỀN KINH TẾ

ĐỊNH GIÁ & DỰ BÁO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.