INFLUENCER MARKETING

INFLUENCER MARKETING

Hãy để chúng tôi kết nối thương hiệu của bạn với những influencer có ảnh hưởng hàng đầu trong ngành của bạn.

Những năm qua chúng ta đã chứng kiến ​​sự gia tăng về mức độ phổ biến của tiếp thị có ảnh hưởng – influencer marketing. Thuật ngữ tìm kiếm liên quan của các influencer marketing đã tăng 400% trên Google trong hai năm qua. Tiếp thị Influencer đã trở thành một phần thiết yếu của ngân sách tiếp thị từ cả các công ty.

Theo khảo sát của Nielsen, các khuyến nghị của nhóm bạn bè hoặc gia đình là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất khi đưa ra quyết định mua hàng. Các nguồn thông tin đáng tin cậy thứ hai là các trang web của công ty, đánh giá từ người tiêu dùng khác và các bài viết biên tập. Khách hàng ngày nay dựa vào những gì người khác nói về sản phẩm để tìm kiếm bằng chứng đảm bảo hoặc chất lượng và trải nghiệm tốt

Không chỉ các thương hiệu toàn cầu lớn được hưởng lợi từ tiếp thị có ảnh hưởng, mà các doanh nghiệp mới thành lập cũng có thể xây dựng uy tín cho thương hiệu của họ. Chúng tôi sử dụng công nghệ của bên thứ ba để tìm những người có ảnh hưởng chính trong ngành của bạn để phù hợp với thương hiệu của bạn. Điều này sẽ  tạo ra nội dung tuyệt vời, uy tín và cải thiện tiếp xúc cho thương hiệu của bạn

Chúng tôi cung cấp

Điều phối khả năng ảnh hưởng

Điều phối khả năng ảnh hưởng

Chúng tôi sử dụng các công nghệ của bên thứ ba để theo dõi những người có ảnh hưởng đang nói gì về thương hiệu của bạn trên các phương tiện truyền thông xã hội

Điều phối khả năng cạnh tranh

Điều phối khả năng cạnh tranh

Chúng tôi sử dụng các công nghệ của bên thứ ba để theo dõi những người có ảnh hưởng đang nói gì về thương hiệu của bạn trên các phương tiện truyền thông xã hội

Phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu

Chúng tôi cung cấp các báo cáo so sánh hiệu suất giữa những người có ảnh hưởng. Hơn nữa, chúng tôi theo dõi các KPI có liên quan như số lần hiển thị, số lần nhấp..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.