CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Thu nhập luôn cạnh tranh so với các agency cùng ngành. M.O.C Agency áp dụng cơ chế tiền lương minh bạch, công bằng và tương ứng với mức độ đóng góp của từng cá nhân, nên bạn hoàn có quyền tự quyết định mức thu nhập của mình. 

Bên cạnh đó, chính sách thưởng theo dự án, thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc cũng là một trong những cấu phần thu nhập hấp dẫn và liên tục được cải thiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.