TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC TÁI ĐỊNH VỊ

Ẩn sâu trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển toàn diện cho doanh nghiệp là một chiến lược tái định vị thương hiệu. Chúng tôi luôn biết cách làm thế nào để tăng thêm giá trị vào thương hiệu của bạn, tạo sự khác biệt và nâng cao lợi thế cạnh tranh hơn trên thị trường. Định hướng chiến lược tái định vị thương hiệu hiệu quả nhất là thiết lập được những tiêu chí xoay quanh BRAND IDENTITY & BRAND STRATEGY tất cả là nền tảng vững chắc của chiến lược tái định vị thương hiệu

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TÁI ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 

   TĂNG TRƯỞNG     doanh số ổn định 

Không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh số ổn định, chiến lược phát triển thương hiệu còn giúp khách hàng sở hữu được vị trí vững chắc trên thị trường

      NÂNG CAO          vị thế thương hiệu 

Tạo sự uy tín và góp phần xây dựng nhận thức thương hiệu với các nhóm khách hàng. Đồng thời giúp nâng cao vị thế thương hiệu, tạo sự khác biệt hoá và tăng lợi thế cạnh tranh đặc biệt

       TÁI TỤC            sản phẩm/ dịch vụ  

Chiến lược phát triển thương hiệu toàn diện hiệu quả nhất là giúp thương hiệu tăng trưởng bền vững trên giá trị trọn đời của một khách hàng

     GIA TĂNG        giá trị vốn cho chủ sở   hữu thương hiệu  

Chiến lược tái định vị thương hiệu hiệu quả nhất không những giúp đồng bộ hoá với chiến lược kinh doanh, mà còn góp phần gia tăng giá trị vốn cho chủ sở hữu thương hiệu

     NỀN TẢNG       vững chắc   

Định hướng chiến lược phát triển thương hiệu hiệu quả nhất là thiết lập được những tiêu chí xoay quanh BRAND IDENTITY & BRAND STRATEGY tất cả là nền tảng vững chắc của chiến lược thương hiệu

     YÊU MẾN       thương hiệu

Xác định đúng insight khách hàng giúp thương hiệu hiểu được những lo lắng trăn trở của khách hàng không chỉ góp phần yêu mến thương hiệu mà còn tăng tỷ lệ tái tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ

 

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TÁI ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU BAO GỒM 

KIỂM TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU HIỆN TẠI

Thương hiệu của bạn đã tồn tại trên thị trường, đồng nghĩa với việc bạn đã tạo ra một nhận thức thương hiệu trên thị trường. M.O.C Agency sẽ cho bạn biết thương hiệu của bạn đang đại diện cho điều gì, thông điệp truyền thông hiện tại đã đúng insight chưa, hiệu suất của các chiến dịch truyền thông, và những yếu tố thương hiệu khác để kiểm toán đo lường sức khoẻ thương hiệu

Ngoài ra, chúng tôi còn giúp phân tích và xác định vị thế thương hiệu thông qua những điểm tiếp xúc thương hiệu trực quan, hoạt động thương hiệu trên các nền tảng, đánh giá những tiêu chí sáng tạo thương hiệu nội bộ và bên ngoài, thu thập phản hồi thị trường, nhận thức thương hiệu của doanh nghiệp.

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KINH DOANH

Ngoài những phân tích về hành vi khách hàng, chúng tôi còn giúp bạn phân tích các chỉ số như sau:

  • Thị phần, theo doanh thu và / hoặc doanh số đơn vị
  • Xu hướng thị trường
  • Giai đoạn vòng đời thị trường
  • Phương pháp định vị phù hợp cho vòng đời thị trường
  • Phương pháp mang lại giá trị
  • Mindshare hiện tại sở hữu
  • Mindshare mong muốn sở hữu
  • Bản đồ tư duy chiến lược tái định vị thương hiệu

XÁC ĐỊNH BRAND IDENTITY

Thông qua tầm nhìn của một thương hiệu, Chúng tôi giúp bạn định hình (1) cảm hứng thương hiệu, (2) cá tính thương hiệu, (3) lời hứa thương hiệu, (4)) khác biệt hoá thương hiệu, (5) tuyên bố định vị thương hiệu, (6)) kiến trúc thương hiệu, (7)) kiểm toán thương hiệu, (8) chiến lược thực thi phát triển thương hiệu,

XÁC ĐỊNH BRAND STRATEGY

Phân tích SWOT, hoạch định hướng đi chiến lược thương hiệu, phân tích phát triển sản phẩm, nêu cao lợi thế cạnh tranh. M.O.C Agency giúp bạn chọn 7P làm lợi thế cạnh tranh hay 4C … tất cả các hướng đi đều hoạch định rõ ràng và xuyên suốt

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

Thông điệp truyền thông mạnh mẽ sẽ giúp thương hiệu của bạn nâng cao vị thế thương hiệu. Các chuyên gia tiếp thị của chúng tôi sẽ tối ưu hóa chiến dịch của bạn để thúc đẩy các khách hàng tiềm năng hành động

TRIỂN KHAI & THỰC THI

Chiến lược được đánh giá hiệu quả và thành công khi bạn kiểm soát được toàn bộ quá trình triển khai thực thi, M.O.C Agency tạo các chiến dịch hiệu quả bằng cách sử dụng các công cụ và nền tảng phù hợp nhất cho thương hiệu của bạn

NHỮNG GIÁ TRỊ VÀNG DOANH NGHIỆP CHỌN M.O.C AGENCY LÀ ĐỐI TÁC